مرکز تلفن هوشمند

مرکز تلفن هوشمند

یک مرکز تلفن هوشمند باید بر اکثر تماسهای ورودی و خروجی تاثیرمثبت داشته باشد؛ به این ترتیب که ایجاد مزاحمت و استرس نیروهای کاری از بابت تلفن به حداقل برسد تا در عمل به جای پاسخگویی به تماسهای نامربوط، بتوانند به انجام وظایف اصلی خود در سازمان بپردازند.

سیستم تلفن گویا

یکی از ابزارهای موثر در این زمینه سیستم تلفن گویا در مراکز پیشرفته تلفن سانترال با استفاده از  فن آوری VoIP است. در اینگونه مراکز، سیستم تلفن گویا نه تنها نقش اپراتور در سیستمهای تلفن معمولی را به عهده گرفته بلکه فراتر از آن نیز عمل میکند.

سیستم سازان گویش
سیستم تلفن گویا  فکس سرور Fax Server
ارتباط با ما

در باره ی سیستم سازان گویش     

طرح های اجرایی

مشتریان

اخبار سیستم سازان گویش

نقشه سایت

فروش و پشتیبانی

دانلود

دعوت به همکاری

 
تلفن گویا

مزیت های تلفن گویا

طرح هایی اجرایی

سیستم رزرو  تلفن گویا     

کاربرد های تلفن گویا

 

 

 

 

Fax Server

مدیریت بهینه فکس

امکانات فکس سرور

امکانات ویژه ی سرور فکس