طرح های اجرایی

طرح های اجرایی 

شرکت سیستم سازان گویش با تلاش روزافزون سعی برآن دارد تا بهترین  خدمات و مطمئن ترین پشتیبانی را جهت نصب و راه اندازی سیستم های تلفن گویا  ارایه دهد. جلب رضایت و خشنودی مشتری یکی از اهداف اساسی در گویش سیستم است.

برخی از طرحهای اجرا شده در جهت بهره برداری از این فن آوری توسط سیستم سازان گویش عبارتند از:

 • راه اندازی مرکز تماس ، سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در درمانگاه خاتم الانبیا
 • راه اندازی مرکز تلفن ،سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در نهضت پیشگام پاسارگاد
 • نصب و راه اندازی مرکز ارتباطی و تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در شرکت آمادئوس ایران
 • نصب مرکز تماس سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در شرکت سخنوران پارسی بیان
 • نصب و راه اندازی مرکز تلفن و تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در شرکت صنایع تهویه توچال
 • نصب مرکز ارتباطی شامل SMS، فکس، تلفن و سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در پالایشگاه تبریز
 • راه اندازی  سامانه قصه گو در موسسه طنین پردازان شهر
 • راه اندازی سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در حوزه علمیه مروی
 • نصب مرکز ارتباطی ، سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند  در شرکت فولاد نرمه ایرانیان
 • نصب و راه اندازی سیستم تلفن گویا و فکس سرور در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 • نصب و راه اندازی مرکز بلفن و سیستم تلفن گویا در شرکت توزیع نیروی برق تبریز
 • نصب و راه اندازی سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در شرکت کشت و صنعت ماهیدشت
 • نصب و راه اندازیمرکز تماس ، تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در شرکت به سامان تدبیر
 • راه اندازی مرکز تماس ، سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در شرکت گلدیس
 • راه اندازی مرکز تماس ، سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در شرکت بیمه حافظ
 • راه اندازی مرکز ارتباطی ، سیستم تلفن گویا و پاسخگوی هوشمند در شرکت آرمان جنوب
 • راه اندازی مرکز ارتباطی ،  تلفن فکس و پست الکترونیک در شرکت الیاف گستر یزد
 • راه اندازی مرکز ارتباطی ، سیستم فکس سرور در دانشگاه خاتم
 • .....
سیستم سازان گویش
سیستم تلفن گویا  فکس سرور Fax Server
ارتباط با ما

در باره ی سیستم سازان گویش     

طرح های اجرایی

مشتریان

اخبار سیستم سازان گویش

نقشه سایت

فروش و پشتیبانی

دانلود

دعوت به همکاری

 
تلفن گویا

مزیت های تلفن گویا

طرح هایی اجرایی

سیستم رزرو  تلفن گویا     

کاربرد های تلفن گویا

 

 

 

 

Fax Server

مدیریت بهینه فکس

امکانات فکس سرور

امکانات ویژه ی سرور فکس